Göran Broström, Umeå

Jag åtar mig statistiska konsultuppdrag. Mina specialiteter är överlevnadsanalys och livsförloppsanalys, med tillämpningar inom demografi och epidemiologi, och statistisk programmering i R.

Jag är FD i matematisk statistik (1979) vid Umeå universitet, professor i statistik sedan 1999.

Kontaktinformation